Related Posts

Concept: copii cu deficiențe de vedere

Acest document se axează pe orientări moderne şi tendinţe ale dezvoltării psihopedagogiei speciale. Programa structurează subiectele după cum urmează: Fundamentele pedagogiei speciale; Didactica în instituţiile pentru copii cu deficienţe în dezvoltare; Probleme de educaţie a persoanelor cu deficienţe în dezvoltare; Managementul educaţional; Obiectivele generale ale examenului de doctorat: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi funcţionale ale doctoranzilor cu privire la domeniul pedagogiei speciale; Evaluarea competenţelor investigaţionale în domeniul pentru videomax de vedere speciale.

În cadrul examenului doctoranzii vor fi capabili: să identifice fundamentele ştiinţifice ale pedagogiei speciale: teorii, noţiuni, concepte etc. Programa orientează doctoranzii spre abordări teoretice şi experienţiale a subiectelor şi a problemelor vizate.

 • Podmore pentru vedere
 • Formarea de concepte la copii cu deficiențe de vedere
 • Este posibil să restaurați miopia viziunii
 • Tulburarile de Invatare Ce sunt Tulburarile Specifice de Invatare TSI TSI este un concept-umbrela pentru o larga varietate de dificultati de invatare a cititului, scrisului, calculului si rationamentului matematic.

Programa include în componenţa sa şi o bibliografie amplă care va servi drept referinţă pentru pregătirea doctoranzilor către examenul de doctorat şi pentru realizarea tezelor de doctorat. Conţinutul programei I.

optica vederii

Fundamentele pedagogiei speciale Pedagogia specială ca ştiinţă. Istoricul şi aparatul categorial al pedagogiei speciale Obiectul pedagogiei speciale. Concept: copii cu deficiențe de vedere fundamentale ale pedagogiei speciale - educarea, instruirea, corectarea, compensarea, abilitarea, reabilitarea, adaptarea, integrarea, incluziunea. Copil cu cerinţe educaţionale speciale.

Conceptul de normalitate, anormalitate, deficienţă, dezabilitate, handicap.

Asculta "Atât de mare e ciocul unui pelican? Și picioarele sunt mai scurte. Cu aripile deschise arată foarte frumos. Se simt unde sunt penele mari, de pe aripă.

Clasificarea abaterilor în dezvolatrea copiilor. Oligofrenopedagogia surdopedagogia, tiflopedagogia etc. Interacţiunea pedagogiei speciale cu alte ştiinţe. Metodele de bază de cercetare ştiinţifică în pedagogia specială.

Vedere intuitva; BioInternet - Romania

Etapele principale ale evoluţiei teoriei şi practicii instruirii şi educării copiilor cu diferite deficienţe în dezvoltare. Direcţiile de perspectivă ale evoluţiei pedagogiei speciale în epoca contemporană.

Caracteristicile creșterii unui copil cu deficiențe de vedere în familie Dacă în familie, nu doar s-a vorbit despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze. În comparație, de exemplu, cu Israelul, pe străzile rusești destul de comune pentru a vedea o mamă care plânge pentru un copil, sau chiar pălmuiește moalele capului. Copii până la vârsta preșcolară nu observă diferențele, în general copii mici acceptă modul lor de viață mai ales când sunt înconjurați de dragostea și îngrijirea părinților. Prima criză apare la preșcolari când performanța școlară și participarea la jocul cu colegii este limitată de posibilitățile motorii ale lui. Provocarile de zi cu zi si cele pe termen lung la care sunt supusi cresc mult riscul parintilor si al celorlalti copii din familie de a face depresie sau alte afectiuni legate de stres.

Obiectivele pedagogiei speciale. Bazele ştiinţifice a pedagogiei speciale L. Vâgotski şi pedagogia specială contemporană.

concept: copii cu deficiențe de vedere boala ochilor la hiperopia copiilor

Unitatea legităţilor de dezvoltare a copilului normal şi a celui anomal, deficienţele primare şi secundare ale copiilor cu deficienţe şi despre posibilităţile de corectare a acestora. Orientarea socială a activităţii educative şi corecţionale cu copiii deficienţi mental, senzorial, fizic. Teoria lui L.

concept: copii cu deficiențe de vedere recomandări de vedere încețoșate

Vâgotski despre zonele de dezvoltare limitrofă şi despre proiectarea căilor de ocolire în activitatea educativă şi de corecţie.

Depistarea şi exploatarea posibilităţilor elevilor în activitatea educativă şi de corecţie.

Program / Pedagogie specială / Pedagogie / Nomenclatorul cu specialităţi / CNAA

Rolul decisiv al instruirii în dezvoltarea elevilor. Teoria evoluţiei ca metodologie a pedagogiei speciale. Bazele psihologice, clinice ale pedagogiei speciale.

 1. MySafeKid MySafeKid are ca misiune siguranța copiilor, atât prin educarea lor și a părinților, cât și prin oferirea de sisteme de identificare a copiilor simple, ieftine si la îndemână.
 2. Ghid deficiente vaz - GIFTED (FOR) YOU Project
 3. Ce sunt TSI | Asociatia Bucuresti Pentru Copii Dislexici
 4. Reacții adverse reacții adverse
 5. Calaméo - didactica-si-metodica-invatamantului-special-si-integrat
 6. Caracteristicile creșterii unui copil cu deficiențe de vedere în familie
 7. Cum să restabiliți vederea cu hipermetrie
 8. Educație incluzivă într-o lume preponderent vizuală

Direcţiile principale ale cercetărilor în domeniul oligofrenopedagogiei. Problemele instruirii integrate a copiilor cu nevoi speciale. Sistemul de asistenţă psiho-pedagogică a copiilor cu deficienţe în dezvoltare Necesitatea perfecţionării permanente a sistemului de educaţie a copiilor cu handicap. Diferenţierea instituţiilor speciale pentru copiii cu deficienţe în dezvoltare, concept: copii cu deficiențe de vedere funcţie de gradul de manifestare a handicapului şi de vârsta copilului.

Instituţiile din cadrul sistemului de asistenţă socială şi de ocrotire a sănătăţii. Instituţiile preşcolare pentru copiii cu deficienţe în dezvoltare. Conceptul de diagnosticare timpurie.

Global Links

Principiile diagnosticării abaterilor în dezvoltarea psihofizică. Specificul aplicării metodelor de diagnostic psihopedagogic. Asistenţa psihopedagogică timpurie a copiilor cu deficienţe intelectuale, senzoriale. Perspectivele dezvoltării a copiilor cu tulburări de limbaj, cu dereglarea aparatului locomotor şi polihandicap.

Integrarea — proces complex de influienţă şi interacţiune a copilului cu dezabilităţi cu mediul social. Şcoala specială - instituţie de bază pentru copii cu deficienţe în dezvoltare. Sarcinile şcolii speciale privind dezvoltarea copiilor deficienţe psihice şi fizice, reducerea şi depăşirea deficienţelor de dezvoltare şi de adaptare socială şi profesională. Interacţiunea tuturor obiectivelor educării copiilor cu abateri în dezvoltare. Nivelurile şi forme de integrare a copiilor cu dezabilităţi.

Perspectivele dezvoltării şi perfecţionării sistemului de instituţii speciale pentru copiii cu handicap de intelect. Diferenţierea şi perfecţionarea reţelei existente de instituţii speciale, precum şi dezvoltarea şi susţinerea unor servicii noi de reabilitare a copiilor cu necesităţi speciale.

Atitudini netradiţionale faţă de educarea şi instruirea copiilor cu handicap Particularităţile dezvoltării copiilor cu retard mintal Caracteristicile principale ale deficienţei mintale.

cum să scapi de miopie cu 100 gimnastica pentru ochii

Legităţile generale de dezvoltare psihică normală şi de dezvoltare în cazul deficienţei mintale. Corelaţia dintre factorii biologici, sociali şi anomali în dereglarea intelecruală.

corectarea viziunii-video care sunt numerele pentru un test de ochi

Particularităţile dezvoltării psihicului copiilor deficienţi mintali. Interrelaţia dintre defectul primar şi celui secundar.

Comunitatea Orange

Posibilităţile de dezvoltare şi prognosticul optimist al educaţiei copiilor deficienţi mentali lentă, atipică, cu multe abateri, dar ascendentă, miopie la copii schimbări calitative în activitatea psihică şi în personalitatea copiilor. Învăţământul special, adecvat posibilităţilor şi axat pe "zona dezvoltării limitrofe", stimulează dezvoltarea ascendentă generală a copiilor. Insuficienţa tuturor nivelurilor activităţii psihice a copiilor cu handicap de intelect.

Particularităţile activităţii cognitive a copiilor cu deficienţă de intelect. Particularităţile gîndirii. Deficienţe ale dezvoltării vorbirii, evidente la diferite niveluri ale limbajului. Particularităţile personalităţii copiilor cu handicap de intelect.