Unităţi de cercetare şi de producţie Canon cu sediul în Europa

Descărcați oftalmologie în întrebări și răspunsuri. Interviul de angajare: intrebari si raspunsuri

Conținutul

  Categorii de beneficiari: Beneficiarii Serviciului Asistență Maternală - Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP sunt: a copii separați temporar sau definitiv de părinți, pentru care a fost stabilită în condițiile legii, măsura plasamentului la AMP; b copii pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență la Descărcați oftalmologie în întrebări și răspunsuri c tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială la AMP.

  Atribuţii: identifică şi evaluează capacitatea solicitanţilor în vederea atestării ca AMP, în condiţiile legii; întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a asistenţilor maternali profesionisti; susţine propunerile de eliberare a atestatului de asistent maternal, precum şi pe cele de suspendare sau retragere a atestatului, motivat, în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Călăraşi; întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, conform standardelor ; sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este informat în scris, accepta, întelege şi actionează  în conformitate cu standardele și procedurile specifice promovate de către D.

  corectarea cu laser a hiperopiei

  Asistentul maternal profesionist Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament. Condiţii pentru obţinerea atestatului de asistent maternal: Pentru ca o persoana să primească atestatul de asistent maternal profesionist trebuie: să aibă capacitate deplină de exerciţiu; prin comportamentul ei în societate, starea sănătăţii şi profilul ei psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihna ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament; să urmeze cursurile de formare profesională organizate de D.

  descărcați oftalmologie în întrebări și răspunsuri acuitatea vizuală cu corectarea vederii

  Călăraşi; Nu poate fi asistent maternal: persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvărşirea cu intenţie a unei infracţiuni; persoana care sufera de boli transmisibile; părintele decăzut din drepturile părinteşti; Procedura de atestare a asistentului maternal: Persoanele domiciliate pe raza judeţului Călăraşi care doresc obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist, vor adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor catre D.

  Cererea va cuprinde un curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.

  descărcați oftalmologie în întrebări și răspunsuri miopie sau hipermetropie

  La cererea de evaluare vor fi anexate: copii legalizate ale actelor de stare civilă şi ale actelor de studii ale solicitantului, copii ale actelor de stare civilă ale persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul; o scurtă prezentare a persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, dupa caz, gradul de rudenie cu solicitantul; certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate mai sus; aviz psihologic pentru solicitant și membrii adulți ai familiei; certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte.

  Alte precizări: Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioada de 3 ani. Atestatul poate fi eliberat, reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia Copilului, la propunerea motivată a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.

  descărcați oftalmologie în întrebări și răspunsuri

  Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract de munca încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Contractul individual se incheie pe perioada de valabilitate a atestatului, Executarea contractului individual de muncă începe la data primei hotărâri de plasament a unui copil la asistentul maternal profesionist respectiv.

  Contractul individual de muncă încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul retragerii atestatului de asistent maternal profesionist.

  descărcați oftalmologie în întrebări și răspunsuri

  Contractul individual de muncă se suspendă în cazurile prevazute de legislaţia muncii. Obligaţiile asistentului maternal profesionist: să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea descărcați oftalmologie în întrebări și răspunsuri unei dezvoltări armonioase — fizice, intelectuale şi afective a acestora; să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalți membri ai familiei; să asigure integrarea copiilor în viaţa socială; să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturala sau la integrarea acestora în familia adoptivă, dupa caz; să permită specialiştilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului supravegherea activităţii profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor; să pastreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primește cu privire la copii.

  descărcați oftalmologie în întrebări și răspunsuri