Cadouri și sfaturi

Niveluri și componente ale viziunii asupra lumii, Care este viziunea asupra lumii. Tipurile și formele sale

Otilia Tudorel Actualizarea de sine:de la starea de bine la viziunea asupra lumii Irina Macsinga, Delia Vîrgă, Otilia Ioana Tudorel Rezumat Studiul de faţă îşi propune identificarea şi evaluarea legăturii între actualizarea de sine, starea de bine psihologică şi viziunea asupra lumii la nivelul intregului eşantion.

În cadrul cercetării sunt implicaţi 60 de participanţi. S-au aplicat următoarele metode: Scurt index al actualizării de sine Jones şi Crandell,Scala stării de bine psihologice Ryff, şi Evaluarea viziunii asupra lumii, Koltko-Rivera, Rezultatele au confirmat existenţa unor corelaţii între actualizarea de sine și starea de bine psihologică, precum și între actualizarea de sine și viziunea asupra lumii.

Formarea şi dezvoltarea la tineri şi adulţi a unor atitudini care valorizează dezvoltarea personală, autocunoaşterea şi autoacceptarea este o premisă a actualizarii sinelui şi o informaţie importantă pentru consilieri şi educatori. Cuvinte cheie: actualizarea de sine, starea de bine psihologică, viziunea asupra lumii, dezvoltare personală Abstract The purpose of this study is to examine the relationship between self-actualization, psychological well-being and worldview.

A sample of 60 participants was used for this research.

ION DE LIVIU REBREANU - TEMA SI VIZIUNEA

Results confirm that between self-actualization, psychological well-being and worldview a correlation exists. Developing some skills in youth and adults who value personal growth, self-knowledge and self-acceptance is a premise to self- actualization, and offer important information for counselors and educators. Keywords: self-actualization, psychological well-being, worldview, personal development 1 Introducere Cercetarea de niveluri și componente ale viziunii asupra lumii vizează aria psihologiei dezvoltării, a personalităţii şi diferentială, precum şi a consilierii, actualizarea de sine reprezintând un concept cu importante valenţe aplicative în tot ceea ce înseamnă studii asupra dezvoltării umane, procesului de niveluri și componente ale viziunii asupra lumii şi de individualizare.

Principalul scop al lucrării de faţă este acela de a identifica şi evalua legătura între actualizarea de sine, starea de bine psihologică şi viziunea asupra lumii la nivelul intregului eşantion.

Actualizarea de sine Termenul de auto-actualizare a fost introdus în literatura de specialitate de Kurt Goldstein şi preluat de Maslowcare descrie acest concept ca fiind dorinţa de împlinire de sine a oamenilor, mai exact de a-şi atinge potenţialul maxim în conformitate cu predispoziţia naturală. Această tendinţă poate fi descrisă drept dorinţă de a deveni tot mai mult ceea ce este persoana în toată specificitatea ei, de a deveni tot ce poate deveni.

Folosind metoda Delphi, plecând de la literatura de specialitate şi luând în considerare părerile autorizate ale specialiştilor cât şi a unor nespecialişti, Leclerc, Lefrançois, Dubé, Hébert şi Gaulin au definit actualizarea de sine ca fiind un proces prin care potenţialul fiecărui individ este dezvoltat în congruenţă cu percepţia şi experienţa acestuia. Pentru a-şi dezvolta armonios întregul potenţial e nevoie ca indivizii să-şi dezvolte potenţialul în armonie cu propriile experienţe.

Cei mai buni indicatori ai actualizării de sine sunt deschiderea spre experienţă şi abilitatea persoanei de a fi congruentă cu ea însăşi şi cu acţiunile sale. Actualizarea de sine nu este o chestiune ce ajută la vederea de înaltă perfoamanţă, ci de înaltă funcţionare a individului, totuşi succesul unei bune funcţionări niveluri și componente ale viziunii asupra lumii este garantat de vreme ce nu depinde numai de individ ci şi de condiţii şi circumstanţe din mediu care nu pot fi controlate Leclerc, Lefrançois, Dubé, Hébert şi Gaulin, O cercetare relevantă pentru acest studiu este aceea a niveluri și componente ale viziunii asupra lumii Plouffe şi Gravelle, care într-un studiu cu privire la legatura dintre vârstă, sex, personalitate şi actualizarea de sine au demonstrat că există corelaţii semnificative legate de vârsta.

Astfel, subiecţii cu vârsta între 68 şi 84 ani au obţinut un scor mediu mai mic decât cei cu vârsta între 56 şi 67 ani la patru dimensiuni ale actualizării de sine: existenţialism, reactivitate emoţională, acceptarea agresiunii şi capacitatea stabilirii unui contact intim. Tendinţa de autoactualizare este specifică nu doar oamenilor, ci tuturor niveluri și componente ale viziunii asupra lumii vii, după Rogers ea este aspiraţia, care igiena viziunii copilului manifestă la toate fiinţele vii, prin dorinţa de a se extinde, de a se răspândi, de a deveni autonome, de a se dezvolta, de a atinge un anumit nivel 2 de maturitate; de a-şi exprima şi de a-şi manifesta toate capacităţile organismului, în măsura în care această acţiune îmbunătăţeşte organismul sau pe sine însuşi.

Conform lui Maslowapud Schultz,persoanele aflate în procesul de actualizare a sinelui prezintă următoarele caracteristici: o eficientă percepţie a realităţii — aceste persoane percepând lumea şi celelalte persoane clar, obiectiv, fără prejudecăţi şi idei preconcepute; acceptarea propriei persoane, a celorlalţi şi a naturii — indivizii îşi acceptă calităţile şi slăbiciunile fără a încerca să prezinte o falsă imagine de sine şi fără a se simţi vinovaţi sau ruşinaţi de propriile eşecuri; spontaneitate, simplitate şi naturaleţe — comportamentul fiind unul deschis, natural şi autentic fără a fi însă prea asertiv.

O altă caracteristică este capacitatea acestor indivizi de a se centra asupra problemelor exterioare lor. Ei au un sens în viaţă, o sarcină de îndeplinit care le solicită mare parte din energie. Această implicare le dezvoltă abilităţile şi-i ajută să-şi definească sentimentul de sine. Sentimentul detaşării şi solitudinea sunt alte caracteristici ale persoanelor aflate în procesul actualizării sinelui, aceste persoane pot sta în solitudine mai mult decât persoanele neactualizate, fără ca aceasta să le provoace disconfort.

Imaginea științifică a lumii și noile linii directoare pentru viziunea dezvoltării civilizației

Această independenţă îi poate face să pară distanţi şi neprietenoşi însă nu aceasta este intenţia lor, ei au un grad de automomie mai ridicat faţă de al altor persoane şi nu râvnesc după suport social. Capacitatea de a avea o prospeţime a aprecierii este de asemenea o caracteristică a persoanelor actualizate, ele având abilitatea de a percepe şi experimenta mediul cu prospeţime şi veneraţie.

cum să restaurați vederea folosind metoda batelor

Starea de bine psihologică Acest concept este definit ca fiind percepţia subiectivă a individului asupra sănătăţii psihologice şi a calităţii vieţii pe plan cognitiv şi al afectelor Lubin şi Whitlock, apud. Landen şi Wang, Componenta cognitivă se referă la semnificaţia personală asupra sănătăţii mentale şi a satisfacţiei în viaţă iar, dimensiunea afectivă include experienţa emoţională personală care poate fi pozitivă sau negativă.

Istoric pe termen

Bradburnapud Salami, considera că o persoană cu un nivel ridicat al afectelor pozitive faţă de cele negative va avea un nivel ridicat al stării de bine psihologice şi invers. În lucrarea de faţă, se utilizează modelul teoretic elaborat de Ryff pentru a defini dimesniunile stării de bine psihologice.

 • Gândirea la o anumită persoană are caracteristici individuale.
 • Ce este o definiție de viziune asupra lumii. Conceptul de viziune asupra lumii
 • Teste fiziologice deficiență vizuală
 • Probleme oftalmologice în practica unui medic de familie
 • Comisie șofer vedere
 • II. Materialitatea lumii; Existenţa socială şi umană
 • Miopia la copii forum
 • Filozofie Worldview este o modalitate de orientare a unei persoane în lumea din jurul său.

Ryffapud. Salami, oferă un model multidimensional al stării de bine psihologice care s-a dezvoltat din teoriile cu privire la modul în care o persoană poate funcţiona pozitiv, satisfăcător şi eficient odată cu înaintarea în vârstă şi a teoriilor despre dezvoltarea umană adecvată. Aceste dimensiuni sunt: autonomia — independenţă şi 3 autodeterminare; controlul asupra mediului — abilitatea cu care persoana îşi conduce viaţa; dezvoltarea personala — deschiderea către noi exprienţe; relaţiile pozitive cu ceilalţi — posibilitatea de a avea relaţii satisfăcătoare şi de bună calitate cu alte persoane; scopul în viaţă - convingerea că viaţa are un sens; auto-acceptarea — atitudinea pozitivă asupra trecutului şi a oamenilor.

avansuri științifice în oftalmologie

În ultimii ani a crescut interesul pentru studierea conceptului de stare de bine psihologică. Aceste studii s-au concentrat asupra afectelor pozitive şi negative şi a satisfacţiei în viaţă.

niveluri și componente ale viziunii asupra lumii

Apoi ele s-au extins şi au urmărit modul în care individul percepe diverse aspecte ale funcţionării sale, de exemplu măsura în care simte că are controlul asupra vieţii, că ceea ce face are un sens şi că merită făcut, că are relaţii satisfăcătoare cu ceilalţi Abbott şi colaboratorii, Într-un studiu ce urmărea legătura dintre răspunsul emoţional şi satifacţia în viaţă, ca şi componente ale stării de bine, şi vârstă, s-a constatat Ehrlich şi Isaacowitz, că răspunsul emoţional, creşte cu vârsta iar satisfacţia în viaţă rămâne la acelaşi nivel.

De asemenea, afectele pozitive au un nivel ridicat la indivizii de vârstă adultă mijlocie faţă de cei tineri iar cele negative prezintă un declin semnificativ la persoanele de vârstă adultă mijlocie.

A cărei viziune asupra lumii Filozofie pe scurt: viziune asupra lumii

Conform Ehrlich şi Isaacowitzaceste rezultate sunt în concordanţă cu cercetările recente care arată că are loc un declin al afectelor negative pe parcursul vârstei adulte mijlocii până la vârsta de 60 ani.

S-a vorbit despre acest concept ca fiind un mod particular de a percepe lumea, în funcţie de filozofia de viaţă individuală sau de modul în care persoana se raportează la lume şi ceea ce înseamnă aceasta pentru ea. Acest concept este utilizat în multe ramuri ale psihologiei, în special în psihologia religiei.

Ibrahamapud.

Viziunea asupra lumii este o vedere a lumii - Filozofie -

Coll şi Dravers, se referă la viziunea asupra lumii ca la o filozofie de viaţă care ne ajută să înţelegem experienţa unei persoane, cultura şi interacţiunea sa cu mediul.

Sunt oamenii cu adevărat buni sau răi? Îşi pot alege ei modul de a se comporta sau acesta este fundamental determinat? Care sunt sursele valide ale cunoaşterii? Ce este mai important, să perpetuăm tradiţiile, să ne bucurăm de prezent sau să ne planificăm viitorul?

Care este sensul vieţii? Acest concept este un set niveluri și componente ale viziunii asupra lumii niveluri și componente ale viziunii asupra lumii şi ipoteze care descriu realitatea cuprinzând presupuneri despre o varietate de topici ex. Viziunea asupra lumii este un mod de a descrie universul şi viaţa din cadrul acestuia din perspectiva a ceea ce este şi ceea ce ar trebui să fie. Koltko-Rivera defineşte șase dimensiuni ale acestui concept: spiritualitatea — credinţele individului legate de metafizică şi religie orientare spirituală sau de ancorarea în Vreau să-mi vindec privirea imediată a lumii actuale orientarea materială ; locul responabilităţii — se referă la responsabilitatea sau vina pe care individul o acordă unei persoane sau sistem; voinţa — credinţa în libertate, liberul arbitru, individul este constrâns să ia anunite decizii sau le hotărăşte voluntar; relaţia cu grupul — dă orientare colectivistă sau individualistă persoanei faţă de societate; relaţia cu autoritatea — idealul democratic; mutabilitatea — măsoară credinţele legate de stabilirea unor caracteristici niveluri și componente ale viziunii asupra lumii, de schimbarea naturii umane.

Acest concept de viziune asupra lumii apare într-o serie de cercetări.

 1. Ce este fericirea umană?
 2. Dezvoltarea de sine Metode de cercetare a imaginii științifice a lumii.
 3. Care este viziunea asupra lumii. Tipurile și formele sale
 4. Organizarea de proceduri pentru respectarea colecției de informații pentru a asigura fiabilitatea acesteia; Organizarea procedurilor pentru păstrarea confidențialității informațiilor.
 5. Login - CAS – Central Authentication Service

Un studiu realizat pe studenţi îşi propunea să urmărescă relaţia dintre viziunea asupra lumii, caracteristici demografice şi optimism.

Astfel, Coll şi Draves susţin că viziunea asupra lumii poate varia în funcţie de dimensiunea etnică. Totodată, au confirmat rezultatele cercetărilor anterioare şi anume, există diferenţe puţin semnificative de viziune asupra lumii în funcţie de gen sau vârstă.

Structura imaginilor științifice ale lumii

Koltko-Rivera a studiat viziunea asupra lumii ca un predictor al performanţei. Rezultatele arată că mutabilitatea, orientarea timpului, relaţia cu autoritatea şi interacţiunea sunt legate de performanţă. Relaţia dintre conceptele studiate De-a lungul vieţii, oamenii se confruntă cu evenimente, situaţii de viaţă diverse şi provocări cărora trebuie să le facă faţă şi care le dezvoltă existenţa. Concepte precum starea de bine psihologică, viziunea asupra lumii şi împlinirea de sine sunt înţelese prin modul în care indivizii se raportează la trăirile pe care le au în urma acestor experienţe, la modul în care percep şi înţeleg viaţa şi prin modul în care sunt deschişi spre experienţă.

Aceste experienţe sunt proprii fiecărui individ. Propriile căutări, concepţii, alegeri şi asumarea acestora ajută persoana, în a deveni, conform lui Rogers acel sine care e cu adevărat.

Vedere asupra lumii

În calea devenirii, individul începe să renunţe la măşti şi la a exista doar pentru a trăi conform 5 aşteptărlor celorlalţi. Conform lui Rogersîndepărtarea unei măşti, despre care credeai că face parte din adevăratul tău sine poate fi o experienţă profund tulburătoare.

Importante sunt rolul şi scenariul pe care ni-l asumăm Gavreliuc, S-ar putea crede că individul acumulează experienţă odată cu înaintarea în vârstă şi că aceasta se află în strânsă legătură cu împlinirea de sine, viziunea asupra lumii şi starea de bine psihologică.

vederea medicală a șoferului

Totuşi experienţele diferă ca intensitate, depinzând mai mult de deschiderea persoanei în momentul în care acestea s-au produs, de niveluri și componente ale viziunii asupra lumii în care s-au produs şi de modul în care persoana se raportează la aceste situaţii.