Încadrarea în grad de handicap | Lege 448/2006

Obține un handicap vizual

Conținutul

  obține un handicap vizual oftalmolog blog

  Încadrarea în grad și tip de handicap se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. Încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap se atestă prin certificat emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Sector 4. Încadrarea în grad de handicap se realizează doar dacă afecțiunile diagnosticate în referatele medicale depuse la dosar sunt prevăzute și în criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr.

  obține un handicap vizual

  Pentru emiterea certificatului de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap este obligatoriu să se realizeze evaluarea complexă a persoanei solicitante. Evaluarea complexă adică: evaluare socială, medicală, psihologică, educațională, vocațională și a nivelului de integrare socială reprezintă un proces prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a persoanei.

  Procesul presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei şi intervenţiei.

  cum să verificați vederea pe un computer inovații în oftalmologie

  În baza Raportului de evaluare complexă întocmit de specialiștii Serviciul Evaluare Complexă pentru Adulți și a documentelor justificative aflate în obține un handicap vizual dumneavoastră, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Sector 4 decide încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap.