Filtreaza rezultate

Oftalmologie metadică. Editura SITECH - expertizacontabilitate.ro

Dar în primul rînd este un specialist de cea mai înaltă probă, un chirurg cu harul Lui Dumnezeu. Aceasta este caracteristica succintă, și totodată extrem de cuprinzătoare, pe care i-o dau profesorului Valeriu Cușnir pacienții recunoscători. În îndelungata sa activitate practică a adunat nu sute, ci mii de pacienți, carora le-a intors vederea.

Catedra Discipline clinice specializate, Catedra Discipline clinice specializate În cadrul procesului instructiv-educativ, disciplinele clinice specializate, în cooperare cu alte discipline clinice, asigură formarea competenţelor şi abilităţilor specifice necesare specialistului medical cu studii medii postsecundare nonterțiare.

Problema de studiu a catedrei Modernizarea procesului de formare a competenţelor profesionale la specialiştii medicali prin valorificarea educaţiei centrate pe elev şi tehnologiilor informaţionale.

oftalmologie metadică

Cadrul didactic al catedrei La catedră activează cadre didactice cu înalt grad de pregătire în specialitate şi psihopedagogie, cu o experienţă profesională de durată. Gamureac Valentina, şef catedră, profesor Otorinolaringologie oftalmologie metadică nursing specific, grad didactic întâi, autor curricula, ghid de aplicare a curricula,  articole științifice, ghiduri pentru lecțiile practice.

oftalmologie metadică

Cobîleanschi Svetlana, director adjunct pentru activitate educațională, didactică și metodică, profesor  Boli infecțioase cu nursing specific, grad didactic superior, grad managerial întâi, formator național, autor de profiluri ocupaționale, standarde a calificărilor, oftalmologie metadică de curs, curricula, ghid de aplicare a curricula, articole științifice.

Friptu Rodica, profesor Dermatovenerologie cu nursing specific, grad didactic superior, membrul CEAIC, formator oftalmologie metadică, autor de suport  de curs, curricula, ghiduri de aplicare a curricula, articole științifice, ghiduri pentru lecțiile practice.

oftalmologie metadică

Sinchevici Nelea, șef cabinet, profesor Oftalmologie cu nursing specific,  grad didactic întâi, autor de curricula, ghid de aplicare a curricula, articole științifice, ghiduri pentru lecțiile practice.

Filipov Veronica, profesor Bazele reabilitării medicale,  grad didactic doi, autor de curricula, ghid de aplicare a curricula, ghiduri pentru Metoda lui Bates de a restabili vederea fără ochelari practice.

Rusu Livia, profesor Boli infecțioase cu nursing specific,  grad didactic întâi, autor de curricula, ghid de aplicare a curricula, culegere de itemi, articole științifice, ghiduri pentru lecțiile oftalmologie metadică.

EU SANATOS - P1 - ZILELE SPITALULUI CF IASI

Rusu Olga, profesor Boli infecțioase cu nursing specific,  grad didactic doi, autor de curricula, ghid de aplicare a curricula, culegere de itemi, ghiduri pentru lecțiile practice.

Iustin Maria, profesor Neurologie, sănătate mintală și narcologie cu nursing specific,  grad didactic superior, autor de curricula, ghid de aplicare a curricula, articole științifice, ghiduri pentru lecțiile practice.

Unități Medicale

Strătilă Irina, profesor Boli infecțioase cu nursing specific. Procesul de predare-învăţare-evaluare a disciplinelor clinice oftalmologie metadică se axează pe utilizarea metodologiilor  educaţionale, a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale moderne, centrate pe elev, formând competenţe specifice, care se realizează prin corelarea procesului didactic cu activitatea extradidactică, sporind potenţialul intelectual, creativitatea, inteligenţa, ingeniozitatea, abilităţile de comunicare ale elevilor, ceea ce va facilita încadrarea lor în activitatea  socio-profesională.

oftalmologie metadică celule stem oftalmologie

Activitate  de formare continuă și  mentorat Profesorii catedrei Discipline clinice specializate sunt antrenați în formarea competențelor profesionale prin participare  la cursuri de formare continuă în specialitate și psihopedagogie.

În cadrul catedrei 8 profesori cu studii superioare medicale au beneficiat de cursuri de recalificare ore în psihopedagogie, 2 profesori au studiat platforma educațională MOODLE. În cadrul catedrei se realizează activitate de mentorat în ajutorul formării cadrului didactic debutant. oftalmologie metadică

tratamentul vederii de năut

Activitate  științifică Activitatea ştiinţifică reprezintă un pilon important în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, fiind realizată prin editarea manualelor, curricula, lucrărilor metodice ştiinţifice, publicarea articolelor ştiinţifice, participarea cu diverse comunicări în cadrul conferinţelor, congreselor, meselor rotunde, atelierelor metodice, şedinţelelor societăţilor ştiinţifice de specialitate.

Despre noi.

oftalmologie metadică RMAPO pentru Oftalmologie