Comunicare

Structura și activitatea organelor de vedere. Temei juridic

Conținutul

Voia Ta - BBSO

Organele de conducere CJAS: Consiliul de administratie: - 9 membri; Presedintele — Director general, structura și activitatea organelor de vedere pe baza de concurs, prin decizie a presedintelui CNAS pentru un mandat de 4 ani si cu calitate de ordonator de credite. Pana in data de 26 iunieconducerea CNAS a fost reprezentata de: Consiliul de administratie, presedintele si cei doi vicepresedinti ai consiliului de administratie si directorul general.

În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma M1, M2 etc. B În temeiul art. M3 3 OAMGMAMR cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. B ART.

In data de 26 — In conformitate cu O. Camera Deputatilor, la propunerea comisiei de specialitate — 3 persoane Asociatiile patronale reprezentative la nivel national — 5 persoane Organizatiile sindicale reprezentative la nivel national — 5 persoane Ministere si institutii centrale cu retele sanitare proprii — 7 persoane Consiliul National al Persoanelor Varstnice — 1 persoana 4.

test de ochi online

Acestea presupun administrarea fondurilor colectate precum si finantarea serviciilor medicale necesare asiguratilor.

In noul cadru, furnizarea serviciilor medicale se face in functie de cerere si oferta, fapt ce conduce la eliminarea risipei si la rationalizarea cheltuielilor.

computer tabelul testului de acuitate vizuală

Relatiile dintre medici si casele de asigurari se desfasoara in baza unui Contract-cadru in care sunt specificate criteriile cantitative si calitative de evaluare a activitatii medicale, in functie de care se realizeaza plata medicilor pentru serviciile furnizate. CNAS are rolul de a urmari respectarea cadrului legal si aplicarea lui intr-un mod unitar, la nivelul intregii tari. Totusi, in baza principiului descentralizarii, casele judetene de asigurari de sanatate se bucura de autonomie in rezolvarea si controlul aspectelor specifice ce se regasesc la nivel local.

articole de oftalmologie pediatrică

In acest sens, au loc intalniri frecvente intre membrii CNAS si reprezentantii locali pentru integrarea acestor aspecte locale intr-un cadru general si unitar.

Indicatorii folositi in raportarea datelor in sistemul de asigurari sociale de sanatate sunt unitari si se stabilesc de Ministerul Sanatatii Publice, la propunerea CNAS, Colegiului Medicilor din Romania si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania; 7.

chirurgie laser cu vedere puncție hepatică pentru cancer suspectat

Obiectivele CNAS Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si-a fixat mai multe obiective la nivel central si teritorial in desfasurarea activitatii, care tin cont de specificul fiecarui departament in parte precum si de localizarile in teritoriu: Obiective in domeniul stabilirii strategiei CNAS; Obiective in activitatea de contractare si acreditare ; Obiective in domeniul resurselor umanesalarizarii, evaluarii si perfectionarii personalului; Obiective ale Serviciului Medical; Obiective in domeniul tehnologiei informatiei si statistica; Obiective in domeniul de control si audit intern ; Obiective in activitatea de informare si relatii publice ; Obiective in domeniul urmaririi si recuperarii creantelor ; Obiective in activitatea de decontare a serviciilor medicale; Obiective in activitatea financiar-contabila.

In contextul politicii sanitare initiata de Guvern prin Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si-a propus sa rezolve problemele sistemului de asigurari sociale de sanatate demarand o adevarata reforma in sistem, integrata reformei sanitare.

Supravegherea tehnică. Punerea în executare de către lucrători specializați din cadrul poliției Această formă a articolului citat este cea rezultată în urma modificării CPP prin O. Dispozițiile art. Punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică se poate realiza, din dispoziția procurorului, de organele de cercetare penală ale poliției judiciare.

Dintre obiectivele specifice sistemului, pot fi evidentiate realizarea unei adevarate campanii de informare a asiguratilor in legatura cu modificarile din structura și activitatea organelor de vedere si pentru sistem in vederea asigurarii transparentei necesara intelegerii problemelor de care se preocupa sistemul, indeplinirea obiectivelor programului social dar si implicarea - alaturi de alte institutii centrale si locale, servicii publice descentralizate, specialisti in domeniul cercetarii, asociatii si organizatii nonguvernamentale - in planul antisaracie si promovarea incluziunii sociale prin cresterea accesibilitatii la pachetul minimal de servicii pentru persoanele neasigurate medical.

Pe de alta parte, CNAS, acorda o importanta deosebita colaborarii cu sindicatele si patronatele, pe de o parte pentru solicitarea sprijinului in recuperarea datoriilor, iar pe de alta parte pentru semnalarea vederea a scăzut din sistemul sanitar si incercarea de rezolvare fara conflicte.

Putem spune astfel ca in realizarea obiectivelor propuse, CNAS aplica o politica si strategie specifice sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

angiografie în oftalmologie Loțiuni medicale pentru ochi pentru miopie

Principii ale sitemului de asigurari de sanatate Principii pentru organizarea si functionarea CNAS cum ar fi: Alegerea libera a casei de asigurari de sanatate; Solidaritate si subsidiaritate in colectarea si utilizarea fondurilor; Alegerea libera a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu si a unitatii sanitare; Participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; Participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul fondului national unic de asigurari desanatate; Acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu oricarui asigurat; Transparenta sistemului de asigurari sociale de sanatate.