Viziunea Spitalului – Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Viziune și prevenire. Formular de căutare

Conținutul

  Feed-back — Ministerul Sanatatii Acordarea celor mai bune servicii medicale de profil la nivelul municipiului Cluj-Napoca, precum şi tuturor cazurilor adresate spitalului din alte zone ale ţării, astfel încât să se realizeze asigurarea şi îmbunătăţirea viziune și prevenire de sănătate a populaţiei deservite. Viziunea conducerii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în domeniul calității este de a obține şi menţine o reputaţie maximă a spitalului prin calitate contribuind în mod major la creșterea calității vieții membrilor comunității deservite.

  încărcător de ochi pentru îmbunătățirea vederii oftalmolog hunchback

  Misiunea spitalului este de a oferi servicii medicale de înaltă calitate și de a asigura îmbunătățirea continuă a calității actului medical, cu diversificarea serviciilor oferite populației, orientată în permanență viziune și prevenire satisfacerea nevoilor actuale şi aşteptarile viitoare ale pacienţilor și familiilor acestora. Valorile promovate de Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca: Pacientul pe primul loc: prioritatea noastră este reprezentată de nevoile pacientilor noștri și cautam cele mai bune soluții pentru a le satisface nevoile și așteptările.

  viziune și prevenire

  Universalitate: asigurarea accesului la serviciile esenţiale de sănătate, cu costuri rezonabile pentru toți membrii comunității deservite Standarde ridicate de calitate: imbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale pe care le oferim Servicii medicale cu costuri eficiente, bazate pe nevoi şi rezultate Dedicare, empatie și respect pentru demnitatea personală pacient şi personal Model integrat de furnizare de servicii de sănătate Spitalul urmăreşte în permanenţă utilizarea eficientă a viziune și prevenire, încheierea de angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate şi reducerea la minim a cheltuielilor de funcţionare fără afectarea actului medical.

  Direcţiile strategiei manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în activitatea investiţională pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea spitalului având următoarele politici și obiective.

  Informatii Utile.

  viziune și prevenire