Sanador | Misiune, viziune si valori | Sprijin in momentele grele

Viziunea 2. Apocalipsa lui Ioan

Rezultate obținute e-Guvernul tău ÎnGuvernul Republicii Moldova a lansat procesul de e-Transformare a guvernării în august fiind creat Centrul de Guvernare Electronică, instituție publică în subordinea Cancelariei de Stat, cu  scopul îmbunătățirii guvernării prin aplicarea intensă a îmbunătățirea vederii scăpa de ochelari informaţionale.

2. Schimbări climatice drastice și cutremure / Viziunea Apocaliptică - David Wilkerson (carte audio)

Echipa Agenției este formată din profesioniști care vin cu o abordare sistemică pentru a moderniza serviciile publice și a apropia guvernarea de cetățenii Republicii Moldova. Proiectele gestionate de Agenția de Guvernare Electronică pe segmentele e-Transformare a Guvernării și Modernizarea serviciilor publice sunt implementate cu suportul Băncii Mondiale.

cel mai bun supliment alimentar pentru ficat viziune îmbunătățită a Nurbeks

Viziunea noastră O guvernare eficientă, performantă și receptivă la necesitățile cetățenilor datorită investițiilor inteligente viziunea 2 tehnologiile informaționale și utilizării masive a acestora. Misiunea noastră Aducem inovații tehnologice în Guvern, regândim procese, eficientizăm servicii publice și le facem să lucreze în folosul cetățenilor.

ŞTIRILE ZILEI

Obiective strategice 1. Modernizarea serviciilor publice prin digitizarea și reingineria lor Serviciile electronice facilitează interacțiunea și comunicarea dintre cetăţeni şi Guvern, oferind avantaje ambelor părți: Cetăţeanului - rezolvarea mai rapidă și mai eficientă a problemelor sale,  Guvernului - mai multă încredere din partea populației.

viziunea 2

Eficientizarea guvernării prin schimbul de date între autorități și instituțiile care prestează servicii publice Instituțiile publice vor depăşi izolarea, vor opera și interacționa pe o platformă tehnologică comună, de schimb de date - MConnect. Cetățenii vor oferi autorităților publice datele personale viziunea 2 singură dată, iar instituțiile publice vor reutiliza aceste date pentru prestarea serviciilor guvernamentale.

viziunea 2

Asigurarea securității informației Procesul de e-Transformare a guvernării necesită încrederea cetăţenilor, garantând confidențialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiei. În acest scop Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu partenerii săi, asigură un set de măsuri complexe de ordin juridic, organizațional și tehnic.

Misiunea Să ofere educaţie la standarde de înaltă calitate generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, viziunea 2 vederea asigurării resurselor umane, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al comunităţii locale, în special şi al ţării noastre, în general. Vom fi recunoscuți pe plan judeţean şi naţional pentru Calitatea  pregătirii elevilor; 2. Absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european; 3. Procesul de predare învăţare focalizat pe elev elevul în  centrul procesului de educaţie şi instruire ; 4.

Rezultate obținute Viziunea 2 până în prezent, Agenția de Guvernare Electronică a realizat cu succes peste 40 de sub - proiecte de e-Transformare edificând o platformă durabilă pentru modernizarea serviciilor publice și alte inovații în guvernanță. Beneficiarii produselor de e-Transformare sunt cetățenii și vizitatorii Republicii Moldova, mediul de afaceri și instituțiile publice.

Există o corelație statistică globală care arată că cele mai dezvoltate țări ale lumii sunt urbanizate, iar mărimea PIB-ului național este direct proporțională cu gradul de urbanizare. Suntem singura mișcare politică concentrată pe dezvoltarea viziunea 2 a României: orașe dinamice și puternice, bine conectate la piețe interne și externe; comune și sate civilizate, cu infrastructură modernă și cu grijă pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor românești, ca parte a patrimoniului cultural european și global. Trebuie să oferim șansa oamenilor să fie productivi, să își crească copiii și să își urmeze visurile în România. Doar atunci comunitățile noastre își vor atinge adevăratul potențial.